Über den plattdeutschen Krink
Jagd un Wildeiwerie bie de Plattdütske - Grauten Tropp Lüe bien Krink-Nommdag

November is graute Jagdtiet. Vierle Jäger häbt den Summer üöwe hegt un pflegt. Dat wat üöwe is, wäd nu up de Driewjagden biewegnuormen. So gongt auck bien Plattdütsken Krink mest Tiets üm Jagd un Wildeiwerie. '

De Bass, Franz Schulze Nahrup, auck en Jägersmann met Liew un Siäl, konn in den rappelvullen Saal nen begrüßen. Nich met nen plattdütsket Leed wuor de Anfang maket, sonnern ut dat Jagdhön schallere jägerslü vesammelt ju, de Jagdherr (Baas) will ju wat seggen." Jagdtiet bien Plattdütsken Krink. De Hölpers bie düsse Jagd wassen, Mathilde Kempkes, Resi Hülsmann, Heinz Beckhove, Roswitha Wienstroer un Lisbeth Fockenbrock.

Bie de Vetellsels „Drei Fasanen met enen Schuss", „De Rüe moss kastreet wäen" „De Driewer", „Jagen düör de Büschk" un „Hörs Du in'n Buschk de Jagdhörn tuten" konnen de Besökers met de Holschken föhlen, dat auck Jägerlatin debie was. Bie de Leeder In'n grönen Buschk" un „Ick bin nen frieen Jägersmann" leiten de Besökers derbe Damp aff un et schallere män so üm de Pöste. Nu was dat jagen vöbie un Franz Schulze Nahrup leiht ut sien Jagdhön schäl „Hahn in Ruh", dat hät fö Jägers, de Flinten mürt lierig sien un de Patronen gehö de Jagdtaschke. De Stre kam nu up den Dischk. Pottferrig lachen dao 15 Iäne, Fasanen, 10 Duben, 2 Ha un 3 Wildschwiendeele. Je Besöker harr en Los kriej un konn nu huopen, dat ai he nen Wiehnachtsbraoden met nao Huuse kreg.

Nao aolle Brauchtumspflege kregen alle Diees üöhr Signal. Es dat leste Stück, wat von'n Wildschwien, sienen Besitzer funnen har, schallere üöhr den Saal „Jagd vöbie un „Halalie". Met den Braoden inne Taschke un dat ' ropleed „Gurd gaohn - auk so" trocken alle vegnögt di dat Novemberwiär nao Huse. De neichste Krinknommdag in an 20. Dezember, 16.30 Uhr int Kolpinghuus. De Heimatverein föt an'n 14.Novemberl 10 Uhr nao Darpe to Besichtigung: Anmellung bie Reisner, 3125. An'n 21. Januar is Theaterfaohrt nao Ossenfelle. „Brand bi Buer Biäc wät spielt un fö 16 Euro (Fahrt, Kaffee, Kuoken) kürnt 50 Lüe metföen üm 13.30 Uhr von'n Wilhelmsplatz. Anmeldung in de Sunnen-Apothel Münsterstraße 13.

Bericht: W. Reisner
aus der "Glocke", Warendorf

 

Startseite Stadtmuseum Kirchen Lexikon Erlebte Geschichte Archiv Über uns
Bilderbogen Gadem St. Laurentius Persönlichkeiten Veranstaltungen
Video Tapetensaal St. Marien Straßennamen     Impressum
  Torschreiberhaus Christuskirche Mariä Himmelfahrt      
  Haus Bispinck St. Joseph Karneval      
    Affhüppenkapelle Fettmarkt      


Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Mechtild Wolff, An der Kreutzbrede 7, 48231 Warendorf, Tel: 02581 2135        
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2024 (Impressum und Datenschutzerklärung)